WWW.AOFSINAV.ORG

Sınav Soruları Görüntüleme Sistemi
 • Ana Sayfa
 • 01 - AÇIKLAMA
 • 02 - CEVAP ANAHTARI
 • 03 - 1001-GENEL MUHASEBE
 • 04 - 1002-GENEL İŞLETME
 • 05 - 1003-DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
 • 06 - 1004-TEMEL HUKUK
 • 07 - 1005-İKTİSADA GİRİŞ
 • 08 - 1007-GENEL MATEMATİK
 • 09 - 1011-TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE TÜKETİCİ BİLİNCİ
 • 10 - 1012-BESLENME İLKELERİ
 • 11 - 1013-SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM
 • 12 - 1014-GÖRGÜ KURALLARI VE SOFRA DÜZENLEMESİ
 • 13 - 1015-EV ARAÇLARI
 • 14 - 1020-SOSYOLOJİ
 • 15 - 1023-YURTTAŞLIK VE ÇEVRE BİLGİSİ
 • 16 - 1024-PSİKOLOJİ
 • 17 - 1025-MANTIK
 • 18 - 1032-İLETİŞİM BİLGİSİ
 • 19 - 1034-MAHALLİ İDARELER
 • 20 - 1039-SATIŞÇILIK İLKELERİ
 • 21 - 1040-İŞLETMELERDE İLETİŞİM
 • 22 - 1041-İSTATİSTİK
 • 23 - 1042-GENEL TURİZM BİLGİSİ
 • 24 - 1043-TURİZM İŞLETMELERİNDE YÖNETİM
 • 25 - 1044-SERVİS VE BAR
 • 26 - 1045-KAT HİZMETLERİ
 • 27 - 1048-BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ
 • 28 - 1049-MATEMATİK
 • 29 - 1050-BÜRO YÖNETİMİ
 • 30 - 1051-SEKRETERLİK BİLGİSİ
 • 31 - 1052-TİCARİ BİLGİLER VE BELGELER
 • 32 - 1216-ALMANCA
 • 33 - 1216-FRANSIZCA
 • 34 - 1216-İNGİLİZCE
 • 35 - 1253-FELSEFE
 • 36 - 1254-DİL VE ANLATIM BİLGİSİ
 • 37 - 1255-İTHALAT-İHRACAT UYGULAMALARI
 • 38 - 1256-SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI
 • 39 - 1257-HASTANE İNFEKSİYONLARI
 • 40 - 1262-DIŞ TİCARETE GİRİŞ
 • 41 - 1265-ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLER
 • 42 - 1266-EĞİTİM BİLİMLERDE YENİLİKLER
 • 43 - 1267-ÖZEL EĞİTİM
 • 44 - 1268-ÇAĞDAŞ YAŞAM ÇAĞDAŞ İNSAN
 • 45 - 1269-DÜNYANIN VE TÜRKİYE'NİN YAKIN TARİHİ
 • 46 - 1270-ÇEVRE VE İNSAN
 • 47 - 1325-İSLAM DİNİNİN TEMEL KAYNAKLARI
 • 48 - 1326-İSLAM DİNİ ESASLARI
 • 49 - 1327-İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ
 • 51 - 1329-DİN HİZMETLERİNDE İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER
 • 52 - 1330-SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR
 • 53 - 2059-MUHASEBE UYGULAMALARI
 • 54 - 2061-TİCARET HUKUKU
 • 55 - 2062-YÖNETİM VE ORGANİZASYON
 • 56 - 2063-KAMU MALİYESİ
 • 57 - 2064-İSTATİSTİK
 • 58 - 2069-YÖNETİM EKONOMİSİ
 • 59 - 2071-AİLE EKONOMİSİ
 • 60 - 2072-ÇOCUK BAKIMI VE SAĞLIĞI
 • 61 - 2074-UYGARLIK TARİHİ
 • 62 - 2075-AİLE YAPISI
 • 63 - 2076-DEĞİŞEN TEKNOLOJİ VE AİLEYE ETKİSİ
 • 64 - 2079-ANTROPOLOJİ
 • 65 - 2080-BİLİM TARİHİ
 • 66 - 2082-ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI
 • 67 - 2084-DİNLER TARİHİ
 • 68 - 2085-İŞLETME FİNANSMANI
 • 69 - 2087-MALİYET MUHASEBESİ
 • 70 - 2089-FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
 • 71 - 2091-FİNANSAL KURUMLAR
 • 72 - 2094-HALKLA İLİŞKİLER ORTAM VE ARAÇLARI
 • 73 - 2095-HALKLA İLİŞKİLERDE BASIM VE YAYIN TEKNİKLERİ
 • 74 - 2096-İKNA VE KONUŞMA
 • 75 - 2097-HALKLA İLİŞKİLER UYG.VE ÖRNEK OL.
 • 76 - 2099-BİLGİSAYARLARA GİRİŞ
 • 77 - 2100-TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI
 • 78 - 2101-MAHALLİ İDARE GELİRLERİ
 • 79 - 2102-ŞEHİRLEŞME
 • 80 - 2103-MAHALLİ İDARELER EKONOMİSİ
 • 81 - 2104-BÜTÇE
 • 82 - 2105-DIŞ TİC İŞLEMLERİNİN MUH.
 • 83 - 2108-GÜMRÜKLEME
 • 84 - 2109-KAMBİYO MEVZUATI
 • 85 - 2110-ULUSLARARASI PAZARLAMA
 • 86 - 2111-SATIŞ ARTIRMA ÇABALARI
 • 87 - 2112-SATIŞ YÖNETİMİ
 • 88 - 2116-BANKA VE SİGORTA MUH.
 • 89 - 2118-ÖNBÜRO YÖNETİMİ
 • 90 - 2119-SEYAHAT AC.VE TUR OP.
 • 91 - 2120-YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİ
 • 92 - 2121-MUTFAK HİZMETLERİ
 • 93 - 2122-TURİZM İÇİN ALMANCA
 • 94 - 2122-TURİZM İÇİN FRANSIZCA
 • 95 - 2122-TURİZM İÇİN İNGİLİZCE
 • 96 - 2126-BANKA VE SİGORTA HUKUKU
 • 97 - 2127-BANKA TEKNİĞİ
 • 98 - 2128-SİGORTA TEKNİĞİ
 • 99 - 2129-BANKA VE SİGORTA PAZARLAMASI
 • 100 - 2131-YAZIŞMALAR VE DOSYALAMA
 • 101 - 2133-BÜRO SİSTEMLERİ TASARIMI
 • 102 - 2136-ALMANCA
 • 103 - 2136-FRANSIZCA
 • 104 - 2136-İNGİLİZCE
 • 105 - 2142-HASTANELERDE FİNANSAL YÖNETİM
 • 106 - 2143-HASTANE YÖNETİM VE ORGANİZASYONU
 • 107 - 2144-HASTANELERDE MALİYET MUHASEBESİ VE MALİ ANALİZ
 • 108 - 2146-SAĞLIK EKONOMİSİ
 • 109 - 2148-SAĞLIK SİSTEMLERİ PLANLAMA VE KONTROLÜ
 • 110 - 2149-HASTANELERDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
 • 111 - 2250-İKTİSAT TEORİSİ
 • 112 - 2252-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
 • 113 - 2261-EV YÖNETİM BİLGİLERİ
 • 114 - 2272-SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM
 • 115 - 2273-EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI
 • 116 - 2274-TÜRK HALK EDEBİYATI
 • 117 - 2275-ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI
 • 118 - 2276-BİLGİSAYAR
 • 119 - 2277-TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
 • 120 - 2279-FİZİK
 • 121 - 2280-KİMYA
 • 122 - 2281-BİYOLOJİ
 • 123 - 2282-LABORATUVAR UYGULAMALARI VE FEN ÖĞRETİMİNDE GÜVENLİK
 • 124 - 2283-FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
 • 125 - 2285-ANALİZ
 • 126 - 2286-LİNEER CEBİR
 • 127 - 2287-SOYUT MATEMATİK
 • 128 - 2288-ANALİTİK GEOMETRİ
 • 129 - 2289-MATEMATİK ÖĞRETİMİ
 • 130 - 2291-TÜRKİYE COĞRAFYASI
 • 131 - 2292-ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ
 • 132 - 2293-VATANDAŞLIK BİLGİSİ
 • 133 - 2294-SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
 • 134 - 2295-SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ
 • 136 - 2332-ANA KONULARIYLA KUR'AN
 • 137 - 2333-İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ
 • 138 - 2334-TÜRK MEDENİYETİ TARİHİ
 • 139 - 2335-DİNLER TARİHİ
 • 140 - 2336-DİNE YENİ YAKLAŞIMLAR
 • 141 - 3029-TÜRK VERGİ SİSTEMİ
 • 142 - 3150-PARA VE BANKA
 • 143 - 3151-ULUSLARARASI İKTİSAT
 • 144 - 3152-TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI
 • 145 - 3154-DEVLET BÜTÇESİ
 • 146 - 3155-İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • 147 - 3159-KAMU EKONOMİSİ
 • 148 - 3160-İDARE HUKUKU
 • 149 - 3161-ANAYASA HUKUKU
 • 150 - 3162-KAMU YÖNETİMİ
 • 151 - 3163-SOSYAL POLİTİKA
 • 152 - 3164-ÇALIŞMA EKONOMİSİ
 • 153 - 3165-İŞ HUKUKU
 • 154 - 3166-SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • 155 - 3167-FİNANSAL YÖNETİM
 • 156 - 3168-PAZARLAMA YÖNETİMİ
 • 157 - 3169-MALİYET MUHASEBESİ
 • 158 - 3172-YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
 • 159 - 3173-MALİ RAPORLAR ANALİZİ
 • 160 - 3174-TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
 • 161 - 3175-HALKLA İLİŞKİLER
 • 162 - 4176-İKTİSADİ KALKINMA
 • 163 - 4177-MALİYE POLİTİKASI
 • 164 - 4178-VERGİ UYGULAMALARI
 • 165 - 4180-TÜRKİYE EKONOMİSİ
 • 166 - 4181-YATIRIM VE PROJE DEĞERLEMESİ
 • 167 - 4182-BİLGİSAYAR
 • 168 - 4186-VERGİ HUKUKU
 • 169 - 4187-ULUSLARARASI MALİ İLİŞKİLER
 • 170 - 4188-YEREL YÖNETİMLER
 • 171 - 4189-SİYASET BİLİMİ
 • 172 - 4190-KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI
 • 173 - 4191-ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
 • 174 - 4192-İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
 • 175 - 4193-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • 176 - 4194-ERGONOMİ
 • 177 - 4195-MUHASEBE DENETİMİ VE MALİ ANALİZ
 • 178 - 4196-REKLAMCILIK VE SATIŞ YÖNETİMİ
 • 179 - 4198-MUHASEBE DENETİMİ
 • 180 - 4199-MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ
 • 181 - 4200-SERMAYE PİYASASI VE FİNANSAL KUR.
 • 182 - 4201-STRATEJİK YÖNETİM
 • 183 - 4202-GİRİŞİMCİLİK
 • 184 - 4203-PAZARLAMA KANALLARI
 • 185 - 4204-PAZARLAMA İLETİŞİMİ
 • 186 - 4205-SATIŞ YÖNETİMİ
 • 187 - 4206-ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
 • 188 - 4232-TÜRK DİLİ
 • 189 - 4251-DÜNYA EKONOMİSİ
 • Soruları görüntülemek için sol taraftaki menüyü kullanabilirsiniz.

  Aöf Kayıt | Aöf Sınav Sonuçları | Aöf Sınav | Facebook Sayfamız
  aofsinav.org aöf öğrencilerine yadım amaçlı soruları Anadolu Üniversitesinin kendi sitesindeki haliyle bu ortamda sunmaktadır. kendi sunucularımızda herhangi bir kitapçık yada Aöf yayını barındırmamaktayız. Bu soruları Bilgisayarınıza indirdikten 24 saat içerisinde siliniz.