WWW.AOFSINAV.ORG

Sınav Soruları Görüntüleme Sistemi
 • Ana Sayfa
 • 01 - Açıklama
 • 02 - Kitapçık Kodları
 • 03 - Cevap Anahtarı (Ders Koduna göre Düzenlenli)
 • 04 - 1123 Felsefe
 • Uygarlık Tarihi 1
 • Psikolojiye Giriş
 • Sosyal Politika
 • Temel Bilgi Teknolojileri 1
 • 05 - 1124 Sosyoloji
 • Türkiyenin Siyasal Gelişmesi
 • Psikolojiye Giriş
 • Sosyal Politika
 • Temel Bilgi Teknolojileri 1
 • 06 - 1125 T.Dili ve Edebiyatı
 • Türkçe Ses Bilgisi
 • Halk Edebiyatına Giriş
 • Temel Bilgi Teknolojileri 1
 • 07 - 1145 Tarım
 • Genel Biyoloji 1
 • Genel Kimya 1
 • Genel Matematik
 • Temel Bilgi Teknolojileri 1
 • 08 - 1146 Lab. ve Veteriner Sağlık
 • Temel Veteriner Anatomi
 • Temel Veteriner Fizyoloji
 • Hücre Kimyası
 • Temel Bilgi Teknolojileri 1
 • 09 - 1151 İlahiyat
 • İslam inanç Esasları
 • İlk Dönem İslam Tarihi
 • İslam Sanatları Tarihi
 • Temel Bilgi Teknolojileri 1
 • 10 - 1152 Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Bilgisayar 1
 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
 • Psikoloji
 • 11 - 1153 İngilizce Öğretmenliği
 • Bilgisayar 1
 • Bağlamsal Dil Bilgisi 1
 • Etkili İletişim Becerileri
 • Psikolojiye Giriş
 • 12 - 1174 Adalet
 • Hukukun Temel Kavramları
 • Medeni Hukuk
 • Halkla İlişkiler ve İletişim
 • Temel Bilgi Teknolojileri 1
 • 13 - 1176 Fotoğrafçılık ve Kam.
 • Fotoğraf Tarihi
 • Temel Fotoğrafçılık
 • İletişim Bilgisi
 • Temel Bilgi Teknolojileri 1
 • 14 - 1185 Çağrı Merk. Hizmetleri
 • Bireyler Arası İletişim
 • Çağrı Merk. Yönetimi 1
 • Stratejik Yönetim
 • Temel Bilgi Teknolojileri 1
 • 15 - 1186 Tarih
 • Eski Anadolu Tarihi
 • İslam Tarihi ve Medeniyeti 1
 • Tarih Metodu
 • Temel Bilgi Teknolojileri 1
 • 16 - 1523 Felsefe
 • Siyaset Felsefesi
 • Çağdaş Sosyoloji Kurumları
 • Temel Fotoğrafçılık
 • 17 - 1524 Sosyoloji
 • Aile Sosyolojisi
 • Çağdaş Sosyoloji Kurumları
 • Kültür Sosyolojisi
 • 18 - 1525 Türk Dili ve Edebiyatı
 • XI-XIII Yüzyıllar Türk Dili
 • XVI Yüzyıl Türk Edebiyatı
 • II Abdülhamit Dön. Türk Edebiyatı
 • 19 - 1552 Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Sınıf Yönetimi
 • Okul Öncesinde Fen Eğitimi
 • Etkili İletişim Becerileri
 • Psikoloji
 • 20 - 1553 İngilizce Öğretmenliği
 • Sınıf Yönetimi
 • İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar
 • Okuma ve Dinleme Öğretimi
 • Psikolojiye Giriş
 • 21 - 2123 Felsefe
 • Sosyal Bilimlerde Temel Kav.
 • İlkçağ Felsefesi
 • Sosyolojiye Giriş
 • 22 - 2124 Sosyoloji
 • İktisada Giriş
 • Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Tek.
 • Sosyolojiye Giriş
 • 23 - 2125 Türk Dili ve Edebiyatı
 • Osmanlı Türkçesine Giriş I
 • Eski Türk Ed. Giriş Biçim ve Ölçü
 • Batı Edebiyatında Akımlar I
 • Yeni Türk Edebiyatına Giriş I
 • 24 - 2145 Tarım
 • Tarım Ekonomisi
 • Ekoloji ve Çevre Bilgisi
 • Tarımsal Meteroloji
 • İngilizce I
 • Almanca I
 • Fıransızca I
 • 25 - 2146 Lab. ve Veteriner Sağlık
 • Temel Zootekni
 • Temel Veteriner Genetik
 • Temel Veteriner Histoloji ve Embriyoloji
 • İngilizce I
 • Almanca I
 • Fıransızca I
 • 26 - 2151 İlahiyat
 • Arapça I
 • İslam İbadet Esasları
 • İslam Ahlak Esasları
 • 27 - 2152 Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Eğitim Bilimine Giriş
 • Okul Öncesi Eğitime Giriş
 • İngilizce I
 • Almanca I
 • Fıransızca I
 • 28 - 2153 İngilizce Öğretmenliği
 • Eğitim Bilimine Giriş
 • Okuma ve Yazma Becerileri I
 • 29 - 2174 Adalet
 • Türk Anyasa Hukuku
 • Adalet Meslek Etiği
 • İdare Hukukuna Giriş
 • İngilizce I
 • Almanca I
 • Fıransızca I
 • 30 - 2176 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
 • Görsel Estetik
 • Fotoğraf Kültürü
 • Sosyolojiye Giriş
 • İngilizce I
 • Almanca I
 • Fıransızca I
 • 31 - 2185 Çağrı Merkezi Hizmetleri
 • Genel İşletme I
 • Davranış Bilimlerine Giriş I
 • Genel Matematik
 • İngilizce I
 • Almanca I
 • Fıransızca I
 • 32 - 2186 Tarih
 • Orta Asya Türk Tarihi
 • Hellen ve Roma Tarihi
 • Osmanlı Türkçesi I
 • 33 - 2523 Felsefe
 • Bilim Felsefesi
 • Etik
 • Modern Felsefe I
 • İngilizce I
 • Almanca I
 • Fıransızca I
 • 34 - 2524 Sosyoloji
 • Ekonomi Sosyolojisi
 • Yeni Toplumsal Hareketler
 • Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi
 • İngilizce I
 • Almanca I
 • Fıransızca I
 • 35 - 2525 Türk Dili ve Edebiyatı
 • Genel Dilbilim I
 • Türk Halk Şiiri
 • Çağdaş Türk Yazı Dilleri I
 • İngilizce I
 • Almanca I
 • Fıransızca I
 • 36 - 2552 Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Özel Öğretim Yöntemleri I
 • Okul Öncesinde Yaratıcılık
 • Okul Öncesinde Drama
 • Eğitim Bilimine Giriş
 • Okul Öncesi Eğitime Giriş
 • 37 - 2553 İngilizce Öğretmenliği
 • Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I
 • İngiliz/Amerikan Edibiyatı I
 • Dilbilim I
 • 38 - 3323 Felsefe
 • Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi
 • Antropoloji
 • Ortaçağ Felsefesi I
 • Klasik Sosyoloji Tarihi
 • 39 - 3324 Sosyoloji
 • Sosyal psikoloji I
 • Antropoloji
 • Toplumsal Değişme Kurumları
 • Klasik Sosyoloji Tarihi
 • 40 - 3325 Türk Dili ve Edebiyatı
 • Orhun Türkçesi
 • Türkçe Cümle Bilgisi I
 • Osmanlı Türkçesi Grameri I
 • 41 - 3345 Tarım
 • Hayvan Yetiştirme
 • Fitopatoloji
 • Entomoloji
 • Türk Dili I
 • 42 - 3346 Laborant ve Veteriner Sağlık
 • Temel Yem Bilg. ve Hayvan Besl.
 • Temel Vereriner Paoloji
 • Veteriner Mikrob. ve Epidem.
 • Türk Dili I
 • 43 - 3351 İlahiyat
 • Tefsir
 • İslam Düşünce Tarihi
 • İslam Mehzepleri Tarihi
 • Türk Dili I
 • 44 - 3352 Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • Okul Öncesinde Müzik Eğitimi I
 • Erken Çocukluk Dön. Gelişim I
 • 45 - 3353 İngilizce Öğretmenliği
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • Bağlamal Dilbilgisi III
 • İleri Okuma ve Yazma Bec. I
 • Toplum ve İletişim
 • 46 - 3374 Adalet
 • Memur Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Büro Teknolojileri
 • Türk Dili I
 • 47 - 3376 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
 • Sayısal Fotoğraf İşleme Teknikleri
 • Sayısal Fotoğraf Makineleri
 • Toplum ve İletişim
 • Türk Dili I
 • 48 - 3752 Okul Öcesi Öğretmenliği
 • Rehberlik
 • Anne Baba Eğitimi
 • Dav. ve Öğr. Sorunu Olan Ço. Eğitimi
 • Öğreim İlke ve Yöntemleri
 • 49 - 3753 İngilizce Öğretmenliği
 • Rehberlik
 • Özel Öğretim Yöntemleri
 • Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değ. I
 • Türkçe Ses ve Biçim Bilgisi
 • 50 - 4323 Felsefe
 • Felsefe
 • Epistemoloji
 • Atatür İlk. ve İnk. tarihi I
 • 51 - 4324 Sosyoloji
 • Felsefe
 • İstatistik
 • Siyaset Bilimi
 • Atatür İlk. ve İnk. tarihi I
 • 52 - 4325 Türk Dili ve Edebiyatı
 • VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Ed.
 • Tanzimat Dönemi Türk Ed. I
 • Halk Hikayeleri
 • Atatür İlk. ve İnk. tarihi I
 • 53 - 4345 Tarım
 • Bahçe Tarımı II
 • Tarla Bitkileri II
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama
 • Atatür İlk. ve İnk. tarihi I
 • 54 - 4346 Lab. ve Veteriner Sağlık
 • Temel Sürü Sağlığı Yönetimi
 • Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik
 • Vitroloji
 • Atatür İlk. ve İnk. tarihi I
 • 55 - 4351 İlahiyat
 • Arapça III
 • Günümüz Fıkıh Problemleri
 • Din Psikolojisi
 • Atatür İlk. ve İnk. tarihi I
 • 56 - 4352 Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Türkçe Sözlü Anlatım
 • Anne Çocuk Beslenmesi
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Atatür İlk. ve İnk. tarihi I
 • 57 - 4353 İngilizce Öğretmenliği
 • Türkçe Sözlü Anlatım
 • İngilizce-Türkçe
 • Atatür İlk. ve İnk. tarihi I
 • 58 - 4374 Adalet
 • Medeni Usul Hukuku
 • Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku
 • Ulusal Yargı Ağı Projesi I
 • Atatür İlk. ve İnk. tarihi I
 • 59 - 4376 Fotoğrafçılık ve Kam.
 • Sayısal Fotoğraf baskı Teknikleri
 • Kamera Tekniğine Giriş
 • Fotoğrafın Kullanım Alanları
 • Atatür İlk. ve İnk. tarihi I
 • 60 - 4752 Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Çocuk Ruh Sağlığı
 • Öğretmenlikte Mesleki Gelişim
 • Okulöncesinde Öğr. Tek. Mat. Tas.
 • Eğitim Sosyolojisi
 • 61 - 4753 İngilizce Öğretmenliği
 • Pedagojik Grammer I
 • Dil Edinimi
 • İng. Öğr. Öğretim Tek Mat. Tas. I
 • Soruları görüntülemek için sol taraftaki menüyü kullanabilirsiniz.

  Aöf Kayıt | Aöf Sınav Sonuçları | Aöf Sınav | Facebook Sayfamız
  aofsinav.org aöf öğrencilerine yadım amaçlı soruları Anadolu Üniversitesinin kendi sitesindeki haliyle bu ortamda sunmaktadır. kendi sunucularımızda herhangi bir kitapçık yada Aöf yayını barındırmamaktayız. Bu soruları Bilgisayarınıza indirdikten 24 saat içerisinde siliniz.