WWW.AOFSINAV.ORG

Sınav Soruları Görüntüleme Sistemi
 • Ana Sayfa
 • 01 - Açıklama
 • 02 - Kitapçık Kodları
 • 03 - Cevap Anahtarı (Ders Koduna göre Düzenlenli)
 • Dersler Bölüme Göre Sıralanmıştır.
 • 04 - 1223 Felsefe
 • Uygarlık Tarihi II
 • Birey ve Davranış
 • Genel Matematik
 • Temel Bilgi Teknolojileri
 • 21 - 2223 Felsefe
 • Sembolik Mantık
 • Kültür Tarihi
 • İnsan ve Toplum
 • 38 - 3423 Felsefe
 • Teknoloji Tarihi
 • Eğitim Psikolojisi
 • Ortaçağ Felsefesi II
 • Modern Sosyoloji Tarihi
 • 50 - 4423 Felsefe
 • Güzel Sanatlar
 • Metafizik
 • Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II
 • 16 - 1623 Felsefe
 • Siyaset Felsefesi II
 • Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler
 • Türk Siyasi Hayatı
 • 33 - 2623 Felsefe
 • Zihin Felsefesi
 • Mantığın Gelişimi
 • Modern Felsefe II
 • İngilizce II
 • Almanca II
 • Franızca II
 • 05 - 1224 Sosyoloji
 • Türk Siyasal Hayatı
 • Birey ve Davranış
 • Temel Bilgi Teknolojileri
 • 22 - 2224 Sosyoloji
 • Sembolik Mantık
 • Kültür Tarihi
 • İnsan ve Toplum
 • Etik
 • 39 - 3424 Sosyoloji
 • Sosyal Psikoloji II
 • Eğitim Psikolojisi
 • Kamu Yönetimi
 • Modern Sosyoloji Tarihi
 • 51 - 4424 Sosyoloji
 • Bilim Felsefesi
 • Eğitim Felsefesi
 • Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II
 • 17 - 1624 Sosyoloji
 • Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik
 • Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler
 • Kent Sosyolojisi
 • 34 - 2624 Sosyoloji
 • Endüstri Sosyolojisi
 • Mantığın Gelişimi
 • Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
 • İngilizce II
 • Almanca II
 • Franızca II
 • 06 - 1225 Türk Dili ve Edebiyatı
 • Türkçe Biçim Bilgisi
 • Halk Edebiyatına Giriş
 • Temel Bilgi Teknolojileri II
 • 23 - 2225 Türk Dili ve Edebiyatı
 • Osmanlı Türkçesine Giriş II
 • Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz Sanatları
 • Batı Edebiyatında Akımlar
 • Yeni Türk Edebiyatına Giriş II
 • 40 - 3425 Türk Dili ve Edebiyatı
 • Uygur Türkçesi
 • Türkçe Cümle Bilgisi
 • Osmnlı Türkçesi Grammer II
 • 52 - 4425 Türk Dili ve Edebiyatı
 • XIV-XV Yüzyıllar Türk Edebiyatı
 • Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı II
 • Halk Masalları
 • Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II
 • 18 - 1625 Türk Dili ve Edebiyatı
 • XIV-XV Yüzyıllar Türk Dili
 • XVII Yüzyıl Türk Edebiyatı
 • II Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı
 • 35 - 2625 Türk Dili ve Edebiyatı
 • Genel Dilbilim II
 • Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları
 • Çağdaş Türk Yazı Dilleri II
 • İngilizce II
 • Almanca II
 • Franızca II
 • 07 - 1245 Tarım
 • Genel Biyoloji
 • Genel Kimya
 • Fizik
 • Temel Bilgi Teknolojileri II
 • 24 - 2245 Tarım
 • Bahçe Tarımı
 • Tarla Bitkileri
 • Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme
 • İngilizce II
 • Almanca II
 • Franızca II
 • 41 - 3445 Tarım
 • Hayvan Besleme
 • Tarım Alet ve Makinaları
 • Su Ürünleri
 • Türk Dili II
 • 53 - 4445 Tarım
 • Gıda Bilimi ve Teknolojisi
 • Peyzaj Çevre ve Tarım
 • Örtüaltı Üretim Sistemleri
 • Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II
 • 08 - 1246 Laborant ve Vet. Sağlık
 • Temel Veteriner Parazitoloji
 • Hayvan Davranışları ve Refahı
 • Veteriner Lab. Tek. ve Prensipleri
 • Temel Bilgi Teknolojileri II
 • 25 - 2246 Laborant ve Veteriner Sağlık
 • Temel Veteriner Biyokimya
 • Hijyen ve Sanitasyon
 • Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji
 • İngilizce II
 • Almanca II
 • Franızca II
 • 54 - 4446 Laborant ve Veteriner Sağlık
 • Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama
 • Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Sağlığı
 • Gıda Güvenliğinin Temel Prensipleri
 • Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II
 • 42 - 3446 Laborant Veteriner ve Sağlık
 • Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji
 • Temel Klinik Bilgisi
 • Hayvancılık Ekonomisi
 • Türk Dili II
 • 09 - 1251 İlahiyat
 • İslam Hukukuna Giriş
 • İslam Kurumları ve Medeniyeti
 • Türk İslam Edebiyatı
 • Temel Bilgi Teknolojileri II
 • 26 - 2251 İlahiyat
 • Arapça II
 • Tefsir Tarihi ve Usulü
 • Hadis Tarihi ve Usulü
 • 43 - 3451 İlahiyat
 • Hadis
 • Kelâma Giriş
 • Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
 • Türk Dili II
 • 55 - 4451 İlahiyat
 • Arapça IV
 • Yaşayan Dünya Dinleri
 • Din Sosyolojisi
 • Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II
 • 10 - 1252 Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Bilgisayar II
 • Okul Öncesinde Dem. Eğitimi ve Çocuk Hakları
 • Anne Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım
 • 27 - 2252 Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Okul Aile ve Çevre İşbirliği
 • Çocukları Tanıma Teknikleri
 • İngilizce II
 • Almanca II
 • Franızca II
 • 44 - 3452 Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Çocukta Oyun Gelişimi
 • Okulöncesinde Müzik Eğitimi II
 • Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II
 • 56 - 4452 Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Türkçe Yazılı Anlatım
 • Okul Öncesinde Beden Eğt. ve Oyun Öğr.
 • Eğitim Felsefesi
 • Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II
 • 19 - 1652 Okul Öncesi Öğretmnliği
 • Okul Öncesinde Çocuk Edebiyatı
 • Türk Eğitim Tarihi
 • Okul Öncesinde Materyal Geliştirme
 • 36 - 2652 Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Özel Öğretim Yöntemleri II
 • Özel Eğitim
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Eğitim Psikolojisi
 • 48 - 3852 Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Türk Eğitim Sistemi
 • Okul Öncesinde Değerler Eğitimi
 • Görel Sanatlar Eğitimi
 • 60 - 4852 Okul Öncesi Öğretmenliği
 • İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Eğitim Felsefesi
 • 11 - 1253 İngilizce Öğretmenliği
 • Bilgisayar II
 • Bağlamsal Dilbilgisi II
 • Eğitim Sosyolojisi
 • 28 - 2253 İngilizce Öğretmenliği
 • Okuma ve Yazma Becerileri II
 • Kültür Tarihi
 • 45 - 3453 İngilizce Öğretmenliği
 • Davranış Bilimlerine Giriş
 • Bağlamsal Dilbilgisi IV
 • İleri Okuma ve Yazma Becerileri II
 • 57 - 4453 İngilizce Öğretmenliği
 • Türkçe Yazılı Anlatım
 • Çeviri: Türkçe İngilizce
 • Güzel Sanatlar
 • Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II
 • 20 - 1653 İngilizce Öğretmenliği
 • Dilbilgisi Öğretimi
 • Konuşma ve Yazma Öğretimi
 • 37 - 2653 İngilizce Öğretmenliği
 • Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II
 • İngiliz/Amerikan Edebiyatı II
 • Dilbilim II
 • Eğitim Psikoloji
 • 49 - 3853 İngilizce Öğretmenliği
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
 • Türkçe Tümce Bilgisi ve Anlambilim
 • Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme II
 • 61 - 4853 İngilizce Öğretmenliği
 • Pedagojik Gramer II
 • İngilizce Öğretiminde Öğretim Tekno. ve Mat. Tasarımı II
 • 12 - 1274 Adalet
 • İsari Yargı
 • Medeni Hukuk
 • Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar
 • Temel Bilgi Teknolojileri II
 • 29 - 2274 Adalet
 • Kalem Mevzuatı
 • İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri
 • İnfaz Hukuku
 • İngilizce II
 • Almanca II
 • Franızca II
 • 46 - 3474 Adalet
 • Ticaret Hukuku
 • İcra İflas Hukuku
 • Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi
 • Türk Dili II
 • 58 - 4474 Aalet
 • Ceza Muhakemesi Hukuku
 • Avukatlık ve Noterlik Hukuku
 • Ulusal Yargı Ağı Projesi II
 • Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II
 • 13 - 1276 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
 • Haraketli Görüntünün Tarihi
 • Sayısal Fotoğrafa Giriş
 • Film ve Video Yapımı
 • Temel Bilgi Teknolojileri II
 • 30 - 2276 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
 • Kültür Tarihi
 • Film ve Video Kültürü
 • Televizyon Program Yapımı
 • İngilizce II
 • Almanca II
 • Franızca II
 • 47 - 3476 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
 • Teknoloji Tarihi
 • Görsel Kültür
 • Optik Bakış
 • Türk Dili II
 • 59 - 4476 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
 • Güzel Sanatlar
 • Fotoğraf ve Video Proje Geliştirme
 • Videonun Kullanım Alanları
 • Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II
 • 14 - 1285 Çağrı Merkezi Hizmetleri
 • Yeni İletişim Teknolojileri
 • Çağrı Merkezi Yönetimi II
 • Toplantı ve Sunu Teknikleri
 • Temel Bilgi Teknolojileri II
 • 31 - 2285 Çağrı Merkezi Hizmetleri
 • Genel İşletme II
 • Davranış Bilimlerine Giriş
 • Genel Matematik II
 • İngilizce II
 • Almanca II
 • Franızca II
 • 15 - 1286 Tarih
 • Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi
 • İslam Tarihi ve Medeniyeti II
 • Büyük Selçuklu Tarihi
 • Temel Bilgi Teknolojileri II
 • 32 - 2286 Tarih
 • Bizans Tarihi
 • İlk Müslüman Türk Devletleri
 • Osmanlı Türkçesi II
 • Soruları görüntülemek için sol taraftaki menüyü kullanabilirsiniz.

  Aöf Kayıt | Aöf Sınav Sonuçları | Aöf Sınav | Facebook Sayfamız
  aofsinav.org aöf öğrencilerine yadım amaçlı soruları Anadolu Üniversitesinin kendi sitesindeki haliyle bu ortamda sunmaktadır. kendi sunucularımızda herhangi bir kitapçık yada Aöf yayını barındırmamaktayız. Bu soruları Bilgisayarınıza indirdikten 24 saat içerisinde siliniz.